Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs

De subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs is een tijdelijke subsidie voor:

 • horecaondernemers
 • verenigingen
 • stichtingen

Neem voordat u de compensatie aanvraagt contact op via e-mailadres coronavragen@gemeenteberkelland.nl. Na akkoord kunt u via onderstaande knop de compensatie aanvragen.

Periode

De subsidieregeling gaat over de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Aanvragen moeten voor 1 juni 2022 ingediend zijn.

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Voor horecaondernemers: de werkelijk gemaakte kosten (exclusief BTW) voor de inhuur van beveiligers op basis van een kopie van de factuur.
 • Voor vrijwilligersorganisaties: een bedrag van €10,- per uur voor de inzet van een vrijwilliger.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

 • Kosten die gemaakt zijn zonder voorafgaand overleg en toestemming van de gemeente
 • Kosten die voor 1 januari 2022 zijn gemaakt
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds
 • De kosten van administratie en aansturing van beveiligers en vrijwilligers of de kosten van werving, selectie en instructie vrijwilligers
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren

Aanvragen

Horecaondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen tot 1 juni 2022 een subsidie aanvragen. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

Voor de aanvraag moet de volgende stappen gevolgd worden:

 1. Voorafgaand aan de inzet van de beveiligers of vrijwilligers moet het voornemen tot inzet van vrijwilligers of beveiligers voor de controle van coronacontrolebewijzen worden gemeld aan coronavragen@gemeenteberkelland.nl.
 2. De gemeente neemt contact op met de aanvrager en bespreekt de te nemen maatregelen. Deze worden vervolgens schriftelijk via de mail bevestigd.
 3. Daarna kan de subsidie aangevraagd worden.

Meer informatie