Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling compensatie OZB sport- en cultuurverenigingen 2024

De subsidieregeling compenseert de OZB-aanslag 2024 van sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een (eigen) accommodatie. Denk hierbij naast verenigingen ook aan:

  • Beheerstichtingen
  • Zwembaden
  • Musea
  • Theaters

De subsidie bedraagt in principe 100% van de OZB-aanslag 2024. Er is een subsidieplafond. Wanneer er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, zal dit budget naar rato verdeeld worden onder de toegekende aanvragers. Dit betekent dat het mogelijk is dat de aanvrager een lagere compensatie ontvangt dan de hoogte van de betaalde OZB.

Aanvraagperiode

De subsidie kan tot 1 juni 2024 om 12.00 uur aangevraagd worden. Aanvragen die na 1 juni worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan via het digitale formulier met eHerkenning. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Vraag deze dan aan via www.eherkenning.nl.

Toetsing aanvraag

De aanvraag wordt getoetst aan de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022 en de Subsidieregeling compensatie OZB sport- en cultuurverenigingen Berkelland 2024.

Toevoegen van bijlagen/bewijsstukken

Als bewijsstuk voegt u de OZB-aanslag 2024 van GBTwente toe aan de subsidieaanvraag.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel de gemeente op 0545 250 250.