Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten

De subsidie evenementen en kleinschalige activiteiten kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op de vergroting van de leefbaarheid in een plaats of buurtschap. Denk bijvoorbeeld aan volksfeesten, de lokale carnavalsoptochten en andere plaats- of buurtschapsgebonden activiteiten. Het gaat daarbij niet om de grootte van de activiteit en het aantal bezoekers, maar om de herkomst van de bezoekers. Als de activiteit in eerste instantie gericht is op de inwoners van de eigen plaats of buurtschap, is deze subsidieregeling van toepassing.

Voorwaarden

De subsidieaanvraag moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, kan ná 1 oktober van het voorafgaande jaar geen aanvraag meer worden ingediend.

Subsidieregeling Evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidie kan gebruik worden gemaakt van dit digitale aanvraagformulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen. Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?