Subsidieregeling Transformatiefonds Sport

Transformatiefonds Sport 2021

Sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen om hen te helpen in de (door)ontwikkeling naar toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties.

Voorwaarden

De subsidie is aan te vragen tot en met 31 juli 2021. Aanvragen die na 31 juli 2021 worden ontvangen nemen wij niet meer in behandeling.

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling transformatiefonds sport 2021.

Het is verplicht om bij de aanvraag het ontwikkelplan, de jaarrekening en de balans bij te voegen.