Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stappenplan verwijderen asbestdak groter dan 35 m2

Voordat u begint!

Is uw asbestdak groter dan 35 m2 of heeft u dakleien waarin asbest is verwerkt? Dan moet u het verwijderen of vervangen van uw dak door een gespecialiseerd bedrijf laten doen.

Stappenplan in het kort:

  1. Bedenk vooraf of u het asbestdak wilt vervangen door een asbestvrij dak of dat u het gebouw wilt slopen.
  2. Inventariseer hoeveel de asbestverwijdering en/of sloop u gaan kosten.
  3. Laat een asbestinventarisatie maken van uw dak.
  4. Schakel een bedrijf in dat uw asbestdak kan verwijderen of vervangen.
  5. Maak een sloopmelding aan bij de gemeente.
  6. Na akkoord van de sloopmelding, kunt u uw asbestdak laten verwijderen.

Stap 1   

Denk goed na wat u met uw gebouw met het asbestdak wilt. Wilt u het gebouw behouden en moet er een nieuw dak op of heeft het gebouw (op termijn) geen functie meer? Misschien is het (financieel) aantrekkelijker om het gebouw te slopen. Laat u goed informeren over de kansen, maar ook over eventuele consequenties voor (ruimtelijke) mogelijkheden op uw erf.

Stap 2     

Maak een financieel overzicht waarin u opneemt hoeveel de kosten zijn voor het verwijderen van het asbest, het aanbrengen van een nieuw dak of de sloop van het gebouw. Laat uw adviseur of accountant u daarbij helpen en betrek hierbij ook eventuele fiscale aspecten. Zoek uit welke gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidies er zijn.

Tip: als het gebouw met het asbestdak in het buitengebied van Berkelland staat, kunt u een gratis adviesgesprek met een onafhankelijke erfadviseur aanvragen.

Tip: de gemeente Berkelland heeft verschillende subsidies en regelingen om u (financieel) te ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak.

Tip: de website van Milieucentraal geeft een schatting van de kosten voor het verwijderen van een asbestdak.

Stap 3   

Laat een verplichte asbestinventarisatie uitvoeren door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Het rapport heeft u nodig om een sloopmelding te doen (stap 5). Op de website van Stichting Ascert vindt u een overzicht van de gecertificeerde bedrijven.

Stap 4   

Een gespecialiseerd, gecertificeerd bedrijf moet het asbestdak verwijderen. Op de website van Stichting Ascert vindt u een overzicht van de gecertificeerde bedrijven. Denk er ook aan om, als het nodig is, een bedrijf in te schakelen dat het nieuwe dak aanbrengt of het gebouw sloopt.

Stap 5   

Maak minimaal 4 weken voordat u begint met de werkzaamheden een verplichte sloopmelding aan via het Omgevingsloket. Vaak regelt het bedrijf dat uw asbestdak verwijdert en/of vervangt dit voor u. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Ingrid Wijlens of Angelien Seijger van de gemeente via 0545 250 250.

Stap 6    

Zodra uw sloopmelding akkoord is, krijgt u bericht van de gemeente. Daarna kan het door u ingehuurde bedrijf uw asbestdak verwijderen en/of vervangen.