Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ingediende bouwplannen inzien

Wilt u een ingediend bouwplan inzien? Dat kan in het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak via 0545 250 250.

Behandeling bouwplannen

Afhankelijk van het bouwplan en de vraag of dit binnen het omgevingsplan past, wordt een vaste procedure gevolgd na het indienen van een bouwplan. Tijdens de procedure kunt u een zienswijze indienen en zo nodig bezwaar maken.

Bouwaanvragen worden gepubliceerd

De gemeente Berkelland publiceert de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl. Verder plaatst de gemeente Berkelland alle bouwaanvragen die binnenkomen in BerkelBericht, de wekelijkse uitgave in Achterhoeks Nieuws. Zo kunt u lezen in welke fase de bouwaanvraag zich bevindt, hoe lang de bouwaanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.