Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melden bouw- en sloopwerkzaamheden

Als u van ons een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of slopen heeft gekregen, moet u bij verschillende stappen aangeven hoe ver u bent. Dit kan gaan om de volgende stappen:

  • Start/uitzetten bouw
  • Beton storten en controle wapening
  • Starten sloop
  • Bouw gereed
  • Sloop gereed

Tijdens kantooruren kunt u de melding eventueel telefonisch doorgeven, telefoon 0545 250 250.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is hier sprake van? Meld het dan altijd telefonisch. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

Een sloopmelding is gratis.  

Is uw aanvraag compleet, dan ontvangt u binnen 4 weken een bewijs van ontvangst. Daarna kunt u de sloopwerkzaamheden uitvoeren. In bepaalde gevallen, zoals bij mutatie onderhoud door een woningstichting, ontvangt u uw bewijs van ontvangst binnen 5 dagen.

Slopen zonder melding mag volgens de volgende voorwaarden:

  • Er ontstaat minder dan 10 m³ afval
  • Er wordt geen asbest verwijderd voor gebouwen met bouwjaar vanaf 1994
  • Het verwijderen van sommige asbesthoudende toepassingen, zoals genoemd in artikel 1.26, lid 2, van Bouwbesluit 2012

Sloopt u een monument? Houdt u o.a. rekening met de Monumentenwet en Erfgoedverordening Berkelland. U heeft een omgevingsvergunning nodig.