Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst een vergunningcheck

U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Aanvragen

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via het Omgevingsloket Online.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze  Legesverordening.

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Hoe doet u dit?

Via het Omgevingsloket online vraagt u een conceptaanvraag “vooroverleg” aan. U volgt dan dezelfde instructies  als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op openstellen voor het bevoegd gezag.

Bijvoorbeeld voor het:

  • Aanleggen van een weg
  • Afwijken van een bestemmingsplan
  • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
  • Aanbrengen van reclame  (zoals een reclamebord)
  • Slopen of verbouwen van een monument
  • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een  tuinhuisje, schuurtje, berging)
  • Plaatsen van een dakkapel
  • Kappen van een monumentale boom
  • Maken van een uitrit
  • Tijdelijk plaatsen van roerende zaken (bijvoorbeeld een container) op of aan de weg

Neem telefonisch contact met ons op via (0545) 250 250. Houd uw zaaknummer bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de Overheid

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.