Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tegemoetkoming in schade (planschade)

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Denk hierbij aan de aanleg van een snelweg of de bebouwing van een stuk natuur. Dan heeft u misschien recht op een vergoeding vanwege planschade.

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van het betreffende pand. Als huurder komt u niet aanmerking voor een vergoeding.
  • U heeft schade geleden doordat uw pand minder waard is geworden, doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
  • De schade komt door een (definitieve) planologische maatregel.
  • Toen u het pad kocht, kon u niet weten dat deze schade zou ontstaan.
  • U heeft nog geen andere vergoeding voor de schade ontvangen.
  • Het is nog geen 5 jaar geleden dat de planologische maatregel definitief werd.

Aanvragen

Voor een verzoek om tegemoetkoming in schade kunt u het ‘Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade’(met DigiD) invullen. Een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie beoordeelt uw verzoek en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk of u recht heeft op een vergoeding.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,00 voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u terug als uw claim wordt erkend.