Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitrit of inrit aanvragen

Wilt u een uitrit of inrit bij uw woning of uw bedrijf? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Voorwaarden voor het aanleggen van een uit- of inrit

De uit- of inrit mag geen nadelige gevolgen hebben voor:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • de veiligheid van de weg
  • het uiterlijk van de omgeving
  • de aanwezige groenvoorziening

Aanvragen van een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning kunt u online aanvragen via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning). Hier kunt u ook via de ‘vergunningcheck’ nakijken of u een vergunning moet aanvragen.

Kosten

  • De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een uit- of inrit bedragen € 163,80.
  • Als de uit- of inrit buiten de bebouwde kom komt te liggen, dan mag u deze in eigen beheer aanleggen.
  • Als de uit- of inrit binnen de bebouwde kom op de grond van de gemeente komt te liggen, dan zorgt de gemeente voor de aanleg. U moet hiervoor wel betalen. Voor een uit- of inrit van 3 meter breed betaalt u € 150,- per meter. Dit bedrag komt dus bovenop de vaste legeskosten.
  • Moeten wij een lantaarnpaal of straatkolk verplaatsen, dan betaalt u daar ook extra voor.