Ruimtelijke plannen in fases

In een ruimtelijk plan staat beschreven hoe u gronden en/of gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

Meer informatie

De ruimtelijke plannen zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website meer informatie over het proces en de plannen die actueel ter inzage liggen.