Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schetsplan

De gemeente Berkelland biedt de mogelijkheid om met een zogenaamd “schetsplan” te onderzoeken of uw bouwplan haalbaar is. Bij het schetsplan kijken wij of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en of het voldoet aan redelijke eisen van welstand. Met de resultaten hiervan kunt u vervolgens een formele aanvraag omgevingsvergunning indienen. Als de aanvraag gelijk is aan het schetsplan kunnen wij deze sneller afhandelen.

Aanvragen formulier ‘Schetsplan’

 • U kunt ons een e-mail sturen. Daarin vermeldt u dat u het “schetsplanformulier” wilt ontvangen.
 • U kunt bellen naar 0545 250 250 en vragen naar de frontoffice van het team Dienstverlening omgeving.

Verrekening leges

Als u binnen 6 maanden na de beoordeling van het schetsplan een formele aanvraag omgevingsvergunning indient, verrekenen wij deze kosten met de kosten van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag moet dan wel gelijk zijn aan het schetsplan.

Afhankelijk van de grootte van het bouwplan zijn de kosten:

 • € 195,40 als de geraamde bouwkosten niet meer bedragen dan € 10.000
 • € 325,70 als de geraamde bouwkosten meer bedragen dan € 10.000

Een schetsplan wordt niet technisch (aan het Bouwbesluit) getoetst. Bij het alleen laten toetsen van uw schetsplan aan welstand kost het u € 54,50 per toets. Deze kosten mogen wij niet verrekenen met uw bouwaanvraag, omdat wij de welstandstoets alsnog moeten uitvoeren bij een formele bouwaanvraag.

Eisen schetsplan

Bij een schetsplan moet u aanleveren:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier beoordeling schetsplan.
 • een bouwkundige tekening waarop staan aangegeven:
  • de plattegronden van het bouwwerk met maatvoering op schaal 1:100 (bij een verbouw ook de bestaande plattegronden van elke bouwlaag);
  • de lengte- en dwarsdoorsnede met maatvoering op schaal 1:100;
  • alle gevelaanzichten op schaal 1:100 (bij verbouw ook alle bestaande gevelaanzichten);
 • een gemaatvoerde situatietekening voorzien van:  (schaal 1:1.000 of 1:2.500):
  • afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen met maatvoering;
  • bestaande bouwwerken (ook de vergunningvrije bouwwerken) op het perceel met maatvoering;
  • de manier waarop het perceel is ontsloten;
 • eventueel folders of (kleur)monsters van bijzondere materialen of prefab-elementen.