Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Als er bij het slopen asbest vrij komt, moet u altijd een sloopmelding doen.

Vergunningsvrij

U mag vergunningsvrij slopen als:

  • u maximaal 10 m3 afval heeft, en
  • er geen asbest in het sloopafval zit.
  • 10 m3 afval komt overeen met de inhoud van een kleine container. Bij een ‘kleine’ verbouwing heeft u vaak minder dan 10 m3 afval.

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen als:

  • u meer dan 10 m3 afval heeft
  • er asbest bij het sloopafval zit

Asbest

Heeft u een asbestdak kleiner dan 35 m2? En wilt u zelf uw asbestdak verwijderen? Kijk dan in het stappenplan voor de manier om het aan te pakken.
Heeft u een asbestdak dat groter is dan 35m2? Of heeft u dakleien waarin asbest is verwerkt? Als u van plan bent om uw asbestdak te verwijderen en/of vervangen, dan bent u verplicht om dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Hoe? Dat leest u in het stappenplan voor grotere asbestdaken .

Omgevingsvergunning slopen

U heeft voor het slopen een omgevingsvergunning nodig als:

  • u (delen van) een monument wilt slopen;
  • u een pand wilt slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • het geldende bestemmingsplan bepaalt dat een omgevingsvergunning nodig is.

Aanvragen

Controleer via het landelijke Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is.

U doet de melding, of vraagt de vergunning aan, via hetzelfde Omgevingsloket.

  • Als inwoner logt u in met DigiD.
  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.