Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alcoholvergunning

U heeft een alcoholvergunning nodig (heette eerder drank- en horecavergunning) als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Er vindt een Bibob onderzoek plaats

Het aanvraagformulier voor een alcoholvergunning is uitgebreid met een paar BIBOB vragen om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Deze informatie helpt de gemeente bij de beoordeling of een aanvrager geen criminele bedoelingen heeft. De vragen gaan over de eigendomssituatie van het pand en de financiering van het bedrijf. Als er daarna nog onduidelijkheden zijn moet een uitgebreid aanvraagformulier ingevuld worden. Deze vragen gaan over het arbeidsverleden, relaties, schulden en faillissementen van de ondernemers en het bedrijf.

  • drank- en horecavergunning € 406,90
  • vergunning slijterij € 213,05
  • wijziging leidinggevende € 96,40

Uw pand moet met ingang van 1 juli 2021 voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Wilt u hierover meer informatie bel dan 0545 250 250.

Verder zijn er eisen op het gebied van milieuhygiëne. Uiterlijk 4 weken voor de ingebruikname meldt u dit op www.aimonline.nl.

U dient een verzoek tot wijziging in.

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.

Een alcoholvergunning persoonlijk en verbonden aan een pand. Een alcoholvergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer. Dan is een nieuwe vergunning nodig.

Dat mag, maar u moet extra maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u alleen verkoopt aan personen van 18 jaar of ouder. Bij iedere aankoop van alcoholhoudende drank moet u als verkoper de leeftijd van de klant controleren. Dit moet vóór de afronding van het aankoopproces gebeuren. De klant moet zijn leeftijd aangeven.