Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan of doet u een melding van een evenement. Voor grote evenementen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Bij een klein evenement is een melding voldoende. Op basis van de ingediende vergunningaanvraag of melding bepaalt de behandeld ambtenaar binnen welke categorie een evenement valt.

Melding van een evenement

Dit zijn evenementen die weinig risico’s kennen. Meestal duren ze niet langer dan een dag en zijn ze gericht op vermaak en ontspanning. Ze maken niet veel geluid en leggen weinig beslag op de openbare ruimte. Denk daarbij aan kleine buurtfeestjes, spelactiviteiten en dergelijke.

Vergunning aanvragen voor een evenement

Valt uw evenement niet onder een melding dan heeft u een vergunning nodig. Weet u het niet zeker dan kunt u altijd contact opnemen, telefoon 0545 250 250.

U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen voor een ontheffing Alcoholwet (artikel 35). Dit is verwerkt in de evenementenvergunning. U betaalt hiervoor wel apart.

Kennisgevingsformulier 5-jaarlijkse evenementen

Als u een 5-jaarlijkse vergunning heeft voor uw evenement moet u elk jaar doorgeven op welke datum het evenement plaatsvindt en wie de contactpersoon is. Verder hebben wij het zaaknummer van de oorspronkelijke vergunning nodig. Dit nummer kunt u vinden op de oorspronkelijke vergunning. Kunt u dit nummer niet meer vinden, neem dan contact met ons op, 0545 250 250.

Links

  • Meldingsplichtige evenementen: ‘kleine’ evenementen, zoals straatbarbecues, die geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid
  • Vergunningsplichtige evenementen A, B, B+ en C: Dit zijn evenementen die risico met zich meebrengen. De risico’s kunnen liggen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of het milieu. Maar ook kan er overlast ontstaan voor de omgeving bijvoorbeeld door geluid of parkeren.

  • A evenement: minimaal 3 weken voor de datum van het evenement
  • B evenement: minimaal 8 weken voor de datum van het evenement
  • B+ evenement: minimaal 16 weken voor de datum van het evenement
  • C evenement: minimaal een half jaar voor de datum van het evenement

Als u twijfelt over de categorie waar het door u te organiseren evenement onder valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op. Met een risicoscan bepalen wij tot welke categorie uw evenement behoort.

Melding evenement

Een melding van een evenement kost niets.

Evenementenvergunning

Soort evenement Kosten Extra kosten door spoed
A evenement € 23,60 € 10,80
B evenement € 96,90  € 47,30
B evenement met tent € 144,00 € 47,30
B evenement voor 5 jaar € 121,10 € 47,30
B evenement voor 5 jaar met tent € 265,00 € 47,30
B+ of C evenement € 146,20 € 73,40
B+ of C evenement met tent € 289,00 € 73,40
Ontheffing artikel 35 € 48,50 € 97,00

 

 

  • U meldt het evenement minimaal 3 weken voor het evenement.
  • De muziek moet om 24.00 uur stoppen.
  • Afzetmateriaal haalt u zelf bij onze buitendienst en plaatst u zelf.

B+ en C evenementen hebben ook een ruimtelijke vergunning nodig, een zogenaamde omgevingsvergunning.

 

Wij hebben een evenementenkalender.

Wij hebben voorbeelden die wij u kunnen mailen. Neem contact met ons op via telefoon 0545 250 250 en vraag naar een vergunningverlener evenementen.