Voorwerpen plaatsen op de openbare weg

Wilt u een voorwerp aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, bouwsteiger of een container? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Reclame of uitstallingen

Reclame op grond van artikel 2:10 en 4:15 lid 2 van de APV is vergunningvrij als ze voldoet aan de nadere regels. Dan mag u dat zonder vergunning plaatsen. Niet vergunningvrije reclame is in beginsel ongewenst.

  • het gebruik zorgt niet voor schade aan de weg;
  • het gebruik is niet gevaarlijk voor het gebruik van de weg;
  • het gebruik belemmert het verkeer niet; 
  • het gebruik belemmert het het beheer en onderhoud van de weg niet;
  • het gebruik levert geen gevaar of overlast op;
  • het gebruik vervuilt de openbare ruimte niet;
  • het gebruik doet geen afbreuk aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Een ontheffing kost € 23,90