Klein kansspel organiseren

Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Verschillende soorten kansspelen

  • Bingo: alleen verenigingen die tenminste drie jaar bestaan mogen bingo’s organiseren. Uiterlijk twee weken voordat u een bingo organiseert levert u het formulier in. (pdf, 36 kB)
  • Prijsvragen: pas bij een hoofdprijs tussen de € 2.300,- en € 4.500,- heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Bij lagere prijzen is dat niet nodig.

Links

Dit kost € 0,00.

Organiseert uw vereniging voor de eerste keer een bingobijeenkomst?

  • Een kopie van de statuten van uw vereniging;
  • Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een akkoordverklaring met daarbij een formulier rekening en verantwoording. Na afloop van de bingobijeenkomst levert u het formulier rekening en verantwoording bij ons in. De maximale waarde van de prijzen per ronde / serie mag € 400,- zijn. De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies per bijeenkomst mag maximaal € 1.550,- zijn.

Poker is toegestaan als het besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt (artikel 2 Wet op de kansspelen). Bij besloten gelegenheden kunt u bijvoorbeeld denken aan binnen het gezin of in huiselijke kring. Als een pokertoernooi besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt, kortom als voldaan wordt aan deze twee criteria, mag er om geld gespeeld worden.

Van bedrijfsmatig aanbod is sprake als er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree en het adverteren voor het toernooi. Bij een pokertoernooi met een niet besloten en bedrijfsmatig karakter speelt men om de eer. Dit betekent dat ook een kleine prijs, zoals een gratis consumptie of beker, niet is toegestaan.