Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klein kansspel organiseren

Wilt u een klein kansspel organiseren, zoals een bingo of rad van fortuin? Dan volstaat een melding bij de gemeente. U doet uw melding minstens 2 weken voor de geplande datum. 

Verschillende soorten kleine kansspelen

  • Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder de € 1.550,-. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen en rad van avontuur.
  • Prijsvragen: pas bij een hoofdprijs tussen de € 2.300,- en € 4.500,- heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Bij lagere prijzen is dat niet nodig.

Links

Dit kost € 0,00.

  • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
  • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
  • U organiseert een klein kansspel voor een goed doel dat u van tevoren bekend maakt
  • U meldt datum en de locatie minstens 14 dagen van tevoren. Het is niet toegestaan om bingo’s aan te bieden in horecazaken

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u bericht dat het akkoord is. Na afloop van de bingobijeenkomst vult  u digitaal het formulier rekening en verantwoording in. De maximale waarde van de prijzen per ronde / serie mag € 400,- zijn. De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies per bijeenkomst mag maximaal € 1.550,- zijn.

Poker is toegestaan als het besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt (artikel 2 Wet op de kansspelen). Bij besloten gelegenheden kunt u bijvoorbeeld denken aan binnen het gezin of in huiselijke kring. Als een pokertoernooi besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt, kortom als voldaan wordt aan deze twee criteria, mag er om geld gespeeld worden.

Van bedrijfsmatig aanbod is sprake als er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree en het adverteren voor het toernooi. Bij een pokertoernooi met een niet besloten en bedrijfsmatig karakter speelt men om de eer. Dit betekent dat ook een kleine prijs, zoals een gratis consumptie of beker, niet is toegestaan.