Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Loterij organiseren, vergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Als u langs de deuren wilt moet het passen in het gemeentelijke collecteplan. Heeft u meer dan € 4.500,- aan prijzen, dan vraagt u vergunning aan bij de Kansspelautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Let op:
U heeft geen loterijvergunning nodig als u de loten in besloten kring verkoopt en de loterij in besloten kring plaatsvindt bijvoorbeeld binnen een vereniging.

Een loterijvergunning kost € 25,20. Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning wel of niet verlenen.

 

  1. Het doel van de actie is van algemeen belang.
  2. Minstens de helft van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden.
  3. De rest van de opbrengst kan worden gebruikt voor de prijzen, premies, onkosten en dergelijke.