Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Levenloos geboren kind registreren

Het verlies van uw kind is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Is uw kindje levenloos geboren? U kunt bij de gemeente een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte heeft dezelfde inhoud als een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. Met deze akte is officieel erkend dat uw kind geboren is.

Als uw kindje kort na de geboorte is overleden

Van een kindje dat kort na de geboorte overlijdt, wordt een geboorteakte gemaakt in de gemeente waar het kindje is geboren. Tegelijk doet u aangifte van overlijden. Er wordt ook een akte van overlijden opgemaakt.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Is het al lang geleden dat uw kind levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden? En heeft u hier toen geen aangifte van gedaan? Dan mag u dit alsnog doen. Met deze registratie worden de gegevens van uw kind zichtbaar voor u. U kunt de gegevens zien via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.

  • U kunt het verzoek tot registratie van uw kind in de BRP alleen voor u zelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kunt u dit verzoek niet namens uw partner doen.
  • Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet belangrijk. Ook de duur van de zwangerschap is niet belangrijk voor de bijschrijving in de BRP.
  • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
  • Is uw kind in Nederland geboren? Dan heeft u een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is. Deze akte wordt afgegeven door de gemeente waar uw kind is geboren.

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen we een besluit over uw verzoek.

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.