Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begraven of cremeren

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Er zijn in Berkelland 8 gemeentelijke begraafplaatsen met mogelijkheden voor begraven en asbestemming. 

Urnen, graven en grafrechten

Een urn kan worden geplaatst in een urnengraf of kan worden bijgezet in een gewoon graf. Urnengraven en nieuwe graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. De termijn voor een graf begint te lopen op de datum waarop het graf is uitgegeven. Natuurgraven worden uitgegeven voor een periode van 50 jaar. Het recht op een graf geldt zolang het op naam van een persoon staat. Dit heet de rechthebbende. Als de rechthebbende komt te overlijden moet het recht binnen 6 maanden worden overgeschreven op een andere rechthebbende. 

Let op

Voor het plaatsen van gedenktekens voor verkeersslachtoffers of slachtoffers van zinloos geweld heeft u toestemming nodig. Neem hierover telefonisch contact met ons op via 0545 250 250.

Natuurgraven

In Berkelland zijn 2 locaties voor natuurlijk begraven. Dit is op de begraafplaats Sprakelberg aan de Oude Diepenheimseweg 18 in Geesteren en op de begraafplaats Haaksbergseweg 27a in Eibergen. Beide locaties grenzen aan reguliere begraafplaatsen, en hebben een natuurlijke en bosachtige sfeer. 

As verstrooien

Op de begraafplaatsen zijn diverse strooiveldjes, waar as verstrooid kan worden. Hiervoor is toestemming nodig en er zijn kosten aan verbonden. Bij de strooiveldjes kan een gedenksteentje worden geplaatst. 

Links

De tarieven worden jaarlijks bijgesteld. Ze staan als bijlage vermeld bij de Verordening begraafrechten 2022.

De termijn kan verlengd worden, met termijnen van 10 jaar. Dit moet voor het verstrijken van de lopende termijn worden aangevraagd. Op verzoek is verlengen met 5 jaar ook mogelijk (met een maximum van 2 keer).

U heeft dan een vergunning nodig. Meestal regelt de steenhouwer de vergunning voor u. De lengte en breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

  • De natuurgraven worden uitgegeven voor een onbepaalde termijn van grafrust, dat wil zeggen dat deze graven niet geruimd zullen worden (tenzij de familie dit verzoekt)
  • Het grafrecht is 50 jaar, in deze periode kan er begraven worden. Verlenging van dit recht is mogelijk.
  • Grafstenen, grafbedekkingen en eigen beplanting zijn niet toegestaan.
  • Bloemen en dergelijke van de uitvaart mogen drie weken op het graf blijven liggen
  • De gemeente zorgt voor een houten schijf met naam, geboortedatum en datum van overlijden. Dit is een niet verduurzaamde, van een stam afgezaagde schijf, die na een aantal jaren zal vergaan

Dan kunt u bellen met 0545 – 250 250.