Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ondernemers en het coronavirus

Ondernemers en zelfstandigen hebben veel vragen rondom het coronavirus. Op deze pagina leest u meer informatie over ondernemen en het coronavirus.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 1351. De Kamer van Koophandel heeft een speciaal hotline-nummer voor ondernemers: 0800 2117.

Steun- en Herstelpakket vanuit de overheid

Steunpakket Corona voor ondernemers stopt per 1 april 2022.

In maart komt het kabinet met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers. Lees meer over het einde van steunpakketten op de website van de Rijksoverheid.

ROZ blijft ondernemers in Twente en Achterhoek steunen. Met financiering Bbz, schuldhulpverlening en vele andere mogelijkheden.

Informatie over steunpakketten

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met coronamaatregelen. Daarom wordt het economisch steunpakket verlengd. Meer informatie over lopende financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast zijn de regelingen ook overzichtelijk gerangschikt op de website van de KvK. Ook heeft de KvK een pagina met veelgestelde ondernemersvragen over corona.

Financiële steun na corona

De steunpakketten vanwege corona zijn gestopt per 1 april. Dat betekent niet dat er geen financiële hulp meer is voor ondernemers. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert het Bbz uit voor de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk in opdracht van Fijnder. Deze regeling kent een inkomensaanvulling en kredietmogelijkheid. Daarnaast biedt ROZ schuldhulpverlening en adviseert bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs

De subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs is een tijdelijke subsidie voor horecaondernemers, verenigingen en stichtingen. De subsidieregeling gaat over de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Aanvragen moeten voor 1 juni 2022 ingediend zijn.

Ga voor meer informatie naar de pagina subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

De gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) adviseren ondernemers bij het maken van keuzes voor de toekomst. Zo kunt u onder meer hulp krijgen als u zich wilt heroriënteren. Alle ondernemers, ook zzp’ers, kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via ROZ, info@rozgroep.nl of 074 241 51 00.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod

De ondersteuning biedt ruimte voor maatwerk. Heroriëntatie is er voor ondernemers die:

  • een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een ander businessmodel
  • financiële vragen of schulden hebben
  • willen stoppen met hun bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of een baan in loondienst

SMART Overbruggingsplan MKB

De provincie Gelderland zet €2 miljoen in om bedrijven te helpen sterker uit de coronacrisis te komen. Door uw bedrijfsvoering te vernieuwen en te investeren in sociale innovatie kunt u zich klaarmaken voor de toekomst. U kunt daarvoor een maximale bijdrage van € 25.000 krijgen vanuit het SMART Overbruggingsplan MKB van kracht.

Naoberkrediet 2.0 

Achterhoekse ondernemers verenigd in Achterhoek Verbindt en het bestuur van Naoberkrediet openden een loket voor financieel advies. Ervaren ondernemers kunnen u adviseren en coachen, dit gebeurt volledig onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Achterhoeks Talentenfonds

Op IJver is een talentenfonds dat u kan helpen als u zich wilt laten omscholen om in een kansrijk beroep aan de slag te gaan. U kunt hier een scholingsvoucher van € 3500 krijgen.