Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reclame plaatsen

Wij hebben regels voor het plaatsen van reclame. We maken onderscheid in verschillende soorten reclame en de plek waar de reclame geplaatst wordt. Voldoet u aan deze regels? Dan mag u de reclame zonder vergunning plaatsen.

Tijdelijke reclames voor evenementen en activiteiten

  • alleen reclame voor Berkellandse activiteiten en evenementen of een landelijke actie;
  • maximaal 3 weken van tevoren geplaatst worden;
  • maximaal 4 borden per straat per activiteit;
  • maximaal 3 spandoeken per evenement/activiteit per dorpskern.

Commerciële reclame

We maken onderscheid in verschillende gebieden, zoals industrieterrein, bebouwde kom, winkelgebieden en dergelijke. Lichtreclames zijn altijd vergunningplichtig en alleen toegestaan binnen de bebouwde kom.

Links