Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuurwerk verkopen, vergunning

U vraagt als ondernemer een vergunning aan voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. Vraag na bij de gemeente of u volgens het bestemmingplan vuurwerk mag opslaan en verkopen op het perceel waar u dat wilt doen. En als dat mag: hoeveel vuurwerk en welk vuurwerk u daar maximaal mag opslaan.

Een milieumelding of omgevingsvergunning milieu 

  • De meldingsplicht geldt als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 1000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan.
  • Voor het opslaan van meer dan 1000 kilogram tot een maximum van 10.000 kilogram consumentenvuurwerk is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.
  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk moet u een omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen.

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding aan de gemeente doen.

Het verkopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december en niet op een zondag. Valt één van deze dagen op een zondag, dan valt die dag af en komt 28 december er voor in de plaats.

Dat vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nee. De carbidregels staan in de Algemene plaatselijke verordening. Daarin staat dat het verboden is in de openlucht met carbid te schieten.

Het afsteken van carbid is onder voorwaarden toegestaan op Oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Hier moet u vooraf een melding van doen bij de gemeente.