Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klacht over het handelen van de gemeente

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld kunt u een klacht over een medewerker of bestuurder indienen.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
  • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
  • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
  • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
  • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

Let op

Klachten of meldingen over de buitenruimte geeft u door op de pagina melding of klacht over de openbare ruimte.

U belt met de klachtencoördinator Rutger te Spenke via telefoonnummer 0545 250 250.

De werkwijze verschilt per soort klacht:

  • Eenvoudig snel oplosbare klachten: De klachtencoördinator probeert deze klacht mondeling met u af te handelen.
  • Ingediende klachten: Na ontvangst en beoordeling van de klacht stuurt de klachtencoördinator uw klacht zo snel mogelijk door naar de klachtbehandelaar. In een informeel (telefonisch) gesprek krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en wordt gezocht naar een oplossing van uw klacht. Wanneer u tevreden bent over de gevonden oplossing is de klachtenprocedure daarmee beëindigd. Bent u niet tevreden dan vindt formeel onderzoek plaats naar uw klacht door een nieuwe klachtbehandelaar. Onderdeel van dit formele onderzoek is een hoorzitting waarin de klachtbehandelaar u en degene tegen wie de klacht is gericht, hoort. Op basis van alle gegevens uit het onderzoek neemt het college van burgemeester en wethouders vervolgens een besluit over uw klacht. Van het besluit op uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht.

Bent u het niet eens met het oordeel van het college, dan kunt u zich tenslotte nog wenden tot de Nationale ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen. Voor meer informatie kunt u bellen met het bureau van de Nationale ombudsman, telefoon 0800 335 55 55 of bezoek de website van de Nationale Ombudsman.