Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melding of klacht over de openbare ruimte

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zogenaamde openbare plekken. Zoals straten, parken en dergelijke. Soms gaat er iets stuk en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Of er is afval achter gebleven of de prullenbak is vol. U kunt deze klachten of meldingen doorgeven.

Telefonische meldingen

U mag de meldingen ook telefonisch doorgeven op 0545 250 250. Dan hebben wij wel enkele persoonsgegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kan de klacht of melding niet in behandeling worden genomen. Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Spoed

Is er sprake is van een situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt? Dan kunt u dit het beste telefonisch melden. Wij proberen dit dan binnen 24 uur op te lossen.

Bij spoed belt u ons altijd via 0545 250 250.  Buiten kantoortijden krijgt u de dienstdoende medewerker aan de lijn als u een 1 toetst in het keuzemenu. Spoedmeldingen zijn:

  • verstopte straatkolk, water op straat
  • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast)
  • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter).
  • verzakkingen van de weg als gevolg van rioollekkage
  • stank in uw woning
  • verstopte duiker
  • gladheid
  • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek

  • 1 lantaarnpaal: binnen 5 werkdagen¬†
  • meerdere lantaarnpalen: binnen 1 √† 2 dagen lost Liander het op. Als er een meetwagen moet komen duurt het langer. Dan kan het voorkomen dat een storing soms tot een paar weken duurt.