Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Overlast van dieren

De belangrijkste reden om plaagdieren te bestrijden, is het beschermen van de volksgezondheid. Plaagdieren (zoals eikenprocessierupsen, wespen en ratten) kunnen ziektes veroorzaken en/of overbrengen. Ook bezorgen ze regelmatig op verschillende manieren overlast. De gemeente bestrijdt plaagdieren alleen op openbaar terrein en in gemeentelijke gebouwen. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor voorkoming of bestrijding.

Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. De inlandse eiken worden met een biologisch middel bespoten. Dit werk voeren we uit in de periode als de eikenbomen in blad komen tot ongeveer 3 weken daarna. In het buitengebied worden niet alle bomen preventief behandeld. In bosgebieden wordt geen bestrijding uitgevoerd omdat de rups hier niet of weinig overlast veroorzaakt. Ook in gebieden waar beschermde vlindersoorten zitten wordt geen bestrijding uitgevoerd. Naast de preventieve bestrijding zet de gemeente Berkelland in op natuurlijke bestrijding van de rups. Dat gebeurt door onder andere het plaatsen van nestkastjes en het gebruiken van bloemenmengsels, die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Inwoners mogen – na overleg met de gemeente – nestkastjes ophangen in gemeentelijke bomen. Dit mag uitsluitend ter bestrijding van de eikenprocessierups. Er moet dan wel een rvs-schroef worden gebruikt. 

Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding.

Ratten

Ratten kunnen ziektes op mensen overbrengen, waaronder de ziekte van Weil. Ratten kunnen verder schade veroorzaken door het eten van voorraden, het doorknagen van kabels en isolatiemateriaal. Door het graafwerk kunnen ze ook verzakkingen veroorzaken. Voedselresten (bijvoorbeeld een composthoop of kapotte container) trekken ratten aan. Ratten zijn alleseters en leven in vochtige milieus. Ze hebben elke dag water nodig en planten zich snel voort.

Ratten kunnen voorkomen worden door goede hygiëne en door zo veel mogelijk voedselbronnen weg te nemen of af te schermen. De gemeente bestrijdt geen ratten wanneer de bron zich op eigen terrein bevindt. Overlast van ratten kunt u bij de gemeente melden via de melding openbare ruimte. Bij overlast van ratten op eigen terrein kunt u zelf maatregelen nemen of een erkend bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Wespen

De gemeente bestrijdt alleen wespennesten in de openbare ruimte. Heeft u overlast van een wespennest op uw eigen terrein, kunt u contact opnemen met een plaatselijke bestrijder. 

De gemeente bestrijdt geen bijen, graafwespen of wespensoorten die geen overlast bezorgen.

Bijennest of bijenzwerm

Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Via Nederlandse Bijenhouders Vereniging kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Als u op de kaart op een bijenkorf klikt, kunt u doorklikken naar de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

Steenmarters

Steenmarters zijn beschermde dieren. Sommige mensen vinden het een bijzonder dier, voor anderen leidt de aanwezigheid van de steenmarter echter tot overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en beschadiging van kabels zijn veelgehoorde klachten.

De steenmarter is wettelijk beschermd, dit betekent dat u een steenmarter niet mag vangen, storen of doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen is strafbaar. Op de website van de zoogdiervereniging vindt u meer informatie.

Wolven

Steeds vaker wordt de wolf gezien in de Achterhoek. Wat moet u doen als u een wolf tegenkomt? De kans om in Nederland een wolf in het wild tegen te komen is heel erg klein. Wolven zijn schuw en laten zich niet makkelijk zien. Kijk op wolven in Nederland voor meer informatie. Via deze website kunt u ook melden dat u een wolf heeft gezien. De provincie is het bevoegd gezag wanneer het gaat over de wolf.

Melding doen

Wilt u een melding doen van de eikenprocessierups in een gemeentelijke boom of van overlast van dieren? Meld dit aan de gemeente via een melding openbare ruimte.