Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien. De gemeente is wel verplicht om uw gegevens aan de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen.

U kunt de geheimhouding ook regelen aan de balie. Maak daarvoor een afspraak. U hoeft geen reden voor de geheimhouding te geven.

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen
  • de zogeheten ‘vrije derden’ zoals sport- en muziekverenigingen
  • de zogeheten ‘verplichte derden’, bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

U neemt een gelding legitimatiebewijs mee (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). U hoeft geen reden voor uw verzoek te geven.

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens kunnen en mogen doorgeven. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen informatie uit de BRP opvragen.

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen. De gemeente kan geen aanvullende eisen stellen. Het verzoek blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om intrekking vraagt.