Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering.

Attestatie de vita

De attestatie de vita is het internationale model van een verklaring van in leven zijn. Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Maak een afspraak voor de aanvraag van een verklaring (bewijs) van in leven of de attestatie de vita.

  • Verklaring (bewijs) van in leven zijn: € 7,50
  • Attestatie de vita: € 14,30

Pensioenfonds

  • Dit kost € 0,00 als u met een originele brief van het pensioenfonds kunt aantonen, dat u deze verklaring nodig heeft.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee.

U kunt een attestatie de vita ook in het Frans krijgen. Standaard is een attestatie de vita in het Nederlands. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.