Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering.

Attestatie de vita

De attestatie de vita is het internationale model van een verklaring van in leven zijn. Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Maak een afspraak voor de aanvraag van een verklaring (bewijs) van in leven of de attestatie de vita.

  • Verklaring (bewijs) van in leven zijn: € 7,90
  • Attestatie de vita: € 16,60

Pensioenfonds

  • Dit kost € 0,00 als u met een originele brief van het pensioenfonds kunt aantonen, dat u deze verklaring nodig heeft.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee.

U kunt een attestatie de vita ook in het Frans krijgen. Standaard is een attestatie de vita in het Nederlands. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.