VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Online aanvragen via werkgever

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar.  U krijgt vervolgens een e-mail van Justis met daarin een aanvraagcode. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Schriftelijk aanvragen

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u een VOG aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in vullen.

U maakt daarna een afspraak en neemt het ingevulde formulier mee. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Berkelland.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Links

 • € 41,35

Vrijwilligers

 • Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG NP of VOG RP of VOG Kinderopvang

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

U krijgt bericht via de post.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van € 41,35