Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Online aanvragen via werkgever

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar.  U krijgt vervolgens een e-mail van Justis met daarin een aanvraagcode. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Schriftelijk aanvragen

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u een VOG aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in vullen.

U maakt daarna een afspraak en neemt het ingevulde formulier mee. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Berkelland.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Links

 • € 41,35

Vrijwilligers

 • Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG NP of VOG Kinderopvang

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

U krijgt bericht via de post.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van € 41,35