Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verklaring onder ede of belofte

Soms heeft u een officieel document nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

Alleen als u geen officieel document heeft of kunt aanvragen, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Op deze manier nemen wij deze gegevens officieel op in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij leggen uw verklaring onder ede of belofte schriftelijk vast. U moet de verklaring ondertekenen.

Dit kost € 0,00.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Al uw persoonlijke documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen

U kunt deze niet terugdraaien of herroepen. We kunnen uw gegevens alléén nog wijzigen als u later toch nog de officiële documenten kunt leveren.