Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Als het nodig is handhaven zij ook.

BOA

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op de naleving van algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn fietsen in het voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Politie

Ook politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Meer leest u op de website van de politie. Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van Berkelland aan.

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Op de site van de politie leest u hier over.

Verloren en gevonden voorwerpen meldt u bij de gemeente.

U meldt dit bij de gemeente. Dat kunt u tegelijk doen met het aanvragen van een nieuw document.