Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gladheidsbestrijding

Bij de bestrijding van gladheid hebben we in 80% van de gevallen te maken met ochtendgladheid die meestal optreedt tussen 6.00 en 8.00 uur. Om deze gladheid te voorkomen, strooien we op de voorafgaande avond preventief.

Uit oogpunt van milieu, zout en kostenbesparing is een eerste en een tweede prioriteit vastgesteld. Hiervoor zijn zogenaamde A- en B-routes opgesteld. Is de verwachting dat het 48 uur of langer glad is, dan worden alle overige wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt volgens de C-prioriteit.

A-route

De eerste prioriteit is gekoppeld aan de uitruk van de provincie Gelderland. Het gaat hierbij om:

  • wegen met een ontsluitende en verbindende functie
  • fietspaden
  • fietstunnels
  • busroutes

Deze routes worden binnen 2,5 uur na vertrek van de strooiers preventief tegen ochtendgladheid gestrooid.

B-route

Bij de tweede prioriteit gaat het om:

  • alle overige wegen met een ontsluitende functie
  • wegen waaraan voorzieningen gevestigd zijn, zoals scholen en zorgcomplexen.

Deze tweede prioriteit wordt pas gestrooid als het glad is. Als na het strooien van de A-routes blijkt dat de wegen glad zijn, dan worden de wegen in de B-routes gestrooid. Dit gebeurt zowel ’s nachts als overdag. Is het na het strooien van de A-routes ’s nachts nog niet glad, dan bepalen we ’s ochtends voor 5.00 uur hoe de situatie op de weg is. Is er sprake van gladheid dan strooien we de B-routes alsnog.

C-prioriteit

Als er sprake is van langdurige gladheid met de reële verwachting dat het langer dan 48 uur glad blijft (bijvoorbeeld bij zeer strenge vorst in combinatie met sneeuwval), dan worden alle wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. Hierbij handhaven we de volgende – bindende – prioritering:

  • centrumgebieden, grote parkeerplaatsen, langs parkeerplaatsen, marktterreinen, brandweerterreinen, en rondom voorzieningen zoals huisartsenpraktijken
  • woonstraten binnen de bebouwde kom
  • overige wegen buiten de bebouwde kom

U kunt de strooiroutes van Berkelland zelf bekijken.

Provinciale en Rijkswegen

In Berkelland lopen diverse provinciale wegen en één rijksweg. De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zorgen voor de gladheidsbestrijding van deze wegen.

Trottoirs

Het is ook van algemeen belang dat de trottoirs goed begaanbaar zijn, vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Wij vragen u dan ook om het trottoir bij uw woning of bedrijf begaanbaar te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de gladheidsbestrijding en de strooiroutes kunt u bellen met 0545 250 250.

De strooiwagens strooien met een combinatie van nat en droog zout of alleen droog zout gemengd met zand. De handploeg strooit vaak een combinatie van zout en zand. Strooizout werkt alleen goed als er meerdere auto’s overheen rijden. Hoe meer bewegingen, hoe beter de werking.

Minimaal 9 strooiwagens strooien in de gemeente. Een complete strooironde duurt ongeveer 2 ½ uur.

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de bewoners. Dat is de reden waarom wij de gladheid in wijkstraten alleen bij hoge uitzondering bestrijden. Ook is daar vaak te weinig beweging om een goede werking van het gestrooide middel te garanderen.

Van algemeen belang is ook dat de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Wij vragen dan ook dringend om trottoirs nabij woning of bedrijf begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.