Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdhulp

Zowel ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar) zelf kunnen bij ons terecht voor informatie, hulp en advies over:

 • ondersteuning bij opvoeden en opgroeien
 • een plek in een pleeggezin, gezinshuis, of verblijf in een instelling als thuiswonen (tijdelijk) niet mogelijk is
 • specialistische jeugdhulp, zoals behandeling bij een GGZ-instelling
 • persoonlijke verzorging
 • een logeerplek om tijdelijk een jongere of het gezin te ontlasten
 • crisishulp
 • hulp bij ernstige dyslexie 

Wordt uw kind 18 jaar? Dan bekijken we samen wat nodig is. Indien nodig zorgen we ervoor de al lopende ondersteuning voort te zetten of over te dragen.

Is er sprake van (kinder)mishandeling of vermoedt u dit, dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met Veilig Thuis, tel. 08 00 20 00. Op www.veiligthuis.nl kunt u tussen 9 en 17 uur ook chatten met een medewerker van Veilig Thuis over uw zorgen.

Voormekaar

Voormekaar is er voor alle inwoners uit Berkelland met vragen over wonen, geld, werk, gezin, relaties, zorg, eenzaamheid of psychische problemen. Wij denken mee, geven advies of bieden ondersteuning.

Voormekaar is er voor kinderen en jongeren. Het kind en de jongere staan centraal. We kijken naar de situatie en wat we met elkaar willen bereiken. We richten ons op het versterken van wat wél kan, samen met het kind (of de jongere), de ouders, verzorgers en alle mensen om hen heen. Als er toch andere hulp of ondersteuning nodig is, dan zoeken we die. Alles is er op gericht om zo snel mogelijk (weer) mee te kunnen doen.

Per gezin één vast contactpersoon

Soms zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij uw vraag om ondersteuning. Een van hen is uw vaste aanspreekpunt. Deze contactpersoon coördineert de hulp tussen de verschillende hulpverleners. Alle hulpverleners stemmen onderling af en houden zich aan een gezamenlijk plan dat erop gericht is om zo snel mogelijk (weer) mee te kunnen doen.

Kijk ook op Berkellandwijzer of er lokale initiatieven zijn die in uw situatie kunnen helpen. Denk aan een cursus Kind en Echtscheiding, een weerbaarheidstraining of activiteiten voor jonge mantelzorgers. Ook zijn er veel lokale organisaties die u kunnen helpen met opvoedtips, cursussen en workshops. Kijk bijvoorbeeld op de website van het Preventie Platform Jeugd.

De gemeente ondersteunt jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk in ieder geval met:

 • voorlichting, advies en trainingen over opvoeding en ouderschap
 • jeugdgezondheidszorg door Yunio en GGD
 • jongerenwerk
 • ondersteuning bij opleidings- en loopbaankeuzes
 • cliëntondersteuning
 • peuteropvang en voorschoolse vroegtijdige educatie
 • mantelzorgondersteuning
 • een vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)