Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wie mogen het dossier van mijn kind inzien?

Er zijn verschillende groepen mensen die het dossier jeugdhulp van een kind mogen inzien. Sommigen hebben daarvoor toestemming nodig. De volgende personen mogen het dossier jeugdhulp inzien, tenzij de jeugdhulpverlener van mening is dat dit de hulpverlening zou schaden:

  • Uw kind van 12 jaar of ouder als hij/zij in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten.
  • Ouders met gezag of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.
  • Ouders met gezag of de voogd als uw kind 16 of 17 jaar is en niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen.
  • Als uw kind 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, heeft die curator of die mentor het inzagerecht.
  • Direct betrokken jeugdhulpverleners, zij hebben geen toestemming nodig.

Anderen hebben slechts inzage met toestemming van:

  • de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is
  • uw kind als het 12 jaar of ouder is en in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten
  • de ouders met gezag of de voogd als het kind 12 jaar of ouder maar nog geen 16 jaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten.

Deze personen mogen daarnaast om een kopie of wijziging van het dossier jeugdhulp vragen.

Voormekaar

Voormekaar is er voor alle inwoners uit Berkelland met vragen over wonen, geld, werk, gezin, relaties, zorg, eenzaamheid of psychische problemen. Wij denken mee, geven advies of bieden ondersteuning.

Zie ook