Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

U heeft een hulpvraag. Voormekaar ondersteunt u

De medewerkers van Voormekaar denken met u mee en geven advies; wat is helpend voor u en uw situatie?
Ook kunnen wij u hulp en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld:

 • Heeft u vragen over de opvoeding?
 • Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
 • Heeft u vragen over werk en inkomen?
 • Heeft u thuis ondersteuning of begeleiding nodig?
 • Wilt u iets doen aan uw financiële situatie?
 • Wilt u graag meer sociale contacten?
 • Heeft u als mantelzorger vragen?

Bel met Voormekaar of vul het aanvraagformulier in. Tijdens een telefoongesprek neemt een medewerker van Voormekaar de tijd om uw vraag of probleem te verduidelijken. Soms is dat gesprek voldoende. Het kan ook zijn dat we een afspraak bij u thuis inplannen voor een keukentafelgesprek.

In een persoonlijk gesprek  bespreken wij uw vraag en proberen we duidelijk te krijgen wat u graag wilt bereiken. In alle rust proberen we samen een antwoord te vinden op vragen als:

 • Hoe ziet uw persoonlijke situatie eruit?
 • Wat wilt u bereiken? Wat is daarvoor nodig?
 • Wat kunt u zelf?
 • Hoe gaat het met de mensen om u heen; wat kunnen zij voor u doen?
 • Heeft u een mantelzorger? Hoe gaat het daarmee?

Of en welke hulp of ondersteuning u nodig heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie en vraag. Wij richten ons op u, op het versterken van wat nog wél kan, eventueel met hulp van mensen om u heen. We kijken welke oplossingen binnen handbereik liggen, maar ook of we op zoek moeten naar passende vrijwillige of professionele ondersteuning.

Voormekaar kijkt naar wat voor u helpend kan zijn. Wat dat is, is voor iedereen anders.

Cartoon Blanche

Voorbeelden van ondersteuning zijn begeleiding thuis, een boodschappendienst, hulp in de huishouding, een wekelijks loopuurtje, dagbesteding of deelname aan een lotgenotengroep.  

Het kan fijn zijn om iemand anders bij het gesprek te vragen, bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. U kunt ook kiezen voor een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Neem daarvoor contact op met MEE Oost-Gelderland, tel. 03 14 34 42 24.

Als uit het keukentafelgesprek blijkt dat u gespecialiseerde hulp of ondersteuning nodig heeft, dan legt de medewerker van Voormekaar dit vast in een ondersteuningsplan. Vervolgens doet u een aanvraag voor ondersteuning. Daarna volgt er een besluit. Hierin staat precies wat u nodig heeft en voor hoe lang. U kiest zelf een zorgaanbieder uit die u de benodigde ondersteuning geeft. De medewerker van Voormekaar regelt het contact met de zorgverlener en houdt een vinger aan de pols. Is de ondersteuning die u krijgt voldoende? Heeft u minder, meer of andere hulp nodig?

Op een gegeven moment is de termijn waarop u ondersteuning krijgt voorbij. U krijgt dan opnieuw een gesprek met een medewerker van Voormekaar om te zien of u voldoende geholpen bent of dat u misschien nog iets anders nodig heeft.

Wanneer u professionele zorg of ondersteuning ontvangt, dan moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is maximaal € 19,- per maand. Hulp voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) is gratis. Wel betaalt u een eigen bijdrage als er voor uw kind een bouwkundige woningaanpassing nodig is. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Soms is er bijzondere zorg/ondersteuning/maatwerk nodig. U kunt dit zelf regelen via een persoonsgebonden budget (PGB). Als u dat liever wilt dan een (maatwerk)voorziening, dan krijgt u eerst een gesprek over uw keuze. Daarin krijgt u uitleg over de werking van het PGB en wat er van u wordt verwacht.