Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verordening sociaal domein

In de verordening sociaal domein Berkelland zijn de gemeentelijke regels en termijnen over zorg en ondersteuning vastgelegd. Hierin staat hoe we uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening. U kunt in de verordening lezen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.   

Voormekaar

Voormekaar is er voor alle inwoners uit Berkelland met vragen over wonen, geld, werk, gezin, relaties, zorg, eenzaamheid of psychische problemen. Wij denken mee, geven advies of bieden ondersteuning.