Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan iemand uit uw directe sociale omgeving. Dit kan een familielid zijn, maar ook uw buurman of een goede vriendin. Minder intensieve hulp, hulp aan huisgenoten en hulp aan instellingsbewoners horen ook bij mantelzorg. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Voormekaar

Voormekaar is er voor alle inwoners uit Berkelland met vragen over wonen, geld, werk, gezin, relaties, zorg, eenzaamheid of psychische problemen. Wij denken mee, geven advies of bieden ondersteuning.

Gewoon al even uw verhaal kunnen vertellen of een vraag stellen, kan u helpen bij het zorgen voor een dierbare. Durf dan ook hulp te vragen als het even niet lukt. En maak afspraken met de mensen om u heen, zodat zij taken van u kunnen overnemen. Ga in gesprek met uw werkgever, de school en de sportvereniging. U zult merken dat de meeste mensen maar al te bereid zijn om u te helpen.

Wilt u advies over benodigde zorg of zorgtaken, praat dan met uw huisarts, praktijkondersteuner, trajectbegeleider of wijkverpleegkundige. U kunt ook een afspraak maken met Voormekaar voor een keukentafelgesprek, waarbij een u, degene aan wie u zorg verleent en een medewerker van Voormekaar aanwezig zijn. Als dit te gevoelig ligt, dan is een aparte afspraak mogelijk.

Kent u een jongere die opgroeit met een zieke ouder, broer of zus? Voor een jongere kan dat best lastig zijn en vragen oproepen. Voormekaar kan ook jonge mantelzorgers helpen. Daarnaast organiseren wij elke maand ook activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Kijk voor meer tips en een overzicht van organisaties op Berkellandwijzer of ga naar de mogelijkheden voor mantelzorgers en hun naasten met dementie.

Als mantelzorger kunt u met vragen ook contact opnemen met Voormekaar.