Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan iemand uit uw directe sociale omgeving. Dit kan een familielid zijn, maar ook uw buurman of een goede vriendin. Ook minder intensieve hulp, hulp aan huisgenoten en hulp aan instellingsbewoners horen bij mantelzorg. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Voormekaar

Voormekaar is er voor alle inwoners uit Berkelland met vragen over wonen, geld, werk, gezin, relaties, zorg, eenzaamheid of psychische problemen. Wij denken mee, geven advies of bieden ondersteuning.

  • Zorg ervoor dat u uw verhaal kwijt kunt. 
  • Durf hulp te vragen als het even niet lukt.
  • Maak afspraken met de mensen om u heen, zodat zij taken van u kunnen overnemen.
  • Ga in gesprek met uw werkgever, de school en de sportvereniging.

U zult merken dat de meeste mensen maar al te bereid zijn om u te helpen.

Wilt u advies over benodigde zorg of zorgtaken? Neem contact op met Voormekaar. U kunt een afspraak maken met Voormekaar voor een keukentafelgesprek, waarbij u, degene aan wie u zorg verleent en een medewerker van Voormekaar aanwezig zijn. Als dit te gevoelig ligt, dan is een aparte afspraak mogelijk. Ook kunt u gaan praten met uw huisarts, praktijkondersteuner, trajectbegeleider of wijkverpleegkundige.

 

Kent u een jongere die opgroeit met een zieke ouder, broer of zus? Dat kan best lastig zijn en vragen oproepen. Voormekaar kan ook jonge mantelzorgers helpen. Daarnaast organiseren wij regelmatig activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Kijk voor meer tips en een overzicht van organisaties op: zorgen voor een ander.

Als mantelzorger kunt u met vragen ook contact opnemen met Voormekaar.