Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Briefadres aanvragen

Het briefadres of postadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen vast woonadres hebben.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste keren zal overnachten.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet BRP) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. Op het briefadres woont u niet, maar ontvangt u alleen uw post. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar uw familielid, vriend of kennis woont. De persoon van wie u het adres mag gebruiken moet daar toestemming voor geven. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

U kunt voor een briefadres in aanmerking komen:

  • Als u dak- of thuisloos bent;
  • Als u door de uitoefening van een ambulant beroep geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  • Als u kort eenmalig in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden);
  • Als u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft en beroepshalve vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
  • Als u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis);
  • Als het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een briefadres kunt u een aanvraagformulier aanvragen via: burgerzaken@gemeenteberkelland.nl.
Schrijf in de e-mail:

  • Uw naam;
  • Uw BSN;
  • Uw telefoonnummer;
  • De reden waarom u een briefadres nodig heeft.

De gemeente belt u binnen 5 werkdagen om uw verzoek voor een briefadres te bespreken en een afspraak te maken voor het inleveren van uw aanvraag.

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht. Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.