Bestuurlijke boete

Elke gemeente in Nederland houdt in de Basisregistratie Personen persoonsgegevens bij over haar inwoners. Diverse (overheids)instellingen gebruiken deze gegevens. In de Wet Basisregistratie Personen staat wat u verplicht bent als burger. Als u hieraan niet voldoet, dan kunt u een maximale bestuurlijke boete van €350 krijgen.

Aan deze verplichtingen moet u voldoen:

  • aangifte van een verhuizing binnen Nederland (maximaal 4 weken voor de verhuizing en uiterlijk 5 dagen na de verhuizing)
  • aangifte van vertrek naar het buitenland (maximaal 5 dagen voor vertrek en uiterlijk op de dag van vertrek)
  • aangifte van vestiging vanuit het buitenland (uiterlijk 5 dagen na aankomst)

Voor alle gevallen geldt dat wij u kunnen verplichten informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.

Wanneer krijgt u een boete?

Als u een verplichting niet nakomt, kunt u een boete krijgen. Uiteraard proberen wij eerst contact met u op te nemen. De gemeente Berkelland mag niet zomaar een boete opleggen. Wij moeten kunnen aantonen dat u uw verplichting niet bent nagekomen en dat u hiervan op de hoogte bent. Bent u het niet eens met de bestuurlijke boete, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Links