Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestuurlijke boete

Elke gemeente in Nederland houdt in de Basisregistratie Personen persoonsgegevens bij over haar inwoners. Diverse (overheids)instellingen gebruiken deze gegevens. In de Wet Basisregistratie Personen staat wat u verplicht bent als burger. Als u hieraan niet voldoet, dan kunt u een maximale bestuurlijke boete van €350 krijgen.

Aan deze verplichtingen moet u voldoen:

  • aangifte van een verhuizing binnen Nederland (maximaal 4 weken voor de verhuizing en uiterlijk 5 dagen na de verhuizing)
  • aangifte van vertrek naar het buitenland (maximaal 5 dagen voor vertrek en uiterlijk op de dag van vertrek)
  • aangifte van vestiging vanuit het buitenland (uiterlijk 5 dagen na aankomst)

Voor alle gevallen geldt dat wij u kunnen verplichten informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.

Wanneer krijgt u een boete?

Als u een verplichting niet nakomt, kunt u een boete krijgen. Uiteraard proberen wij eerst contact met u op te nemen. De gemeente Berkelland mag niet zomaar een boete opleggen. Wij moeten kunnen aantonen dat u uw verplichting niet bent nagekomen en dat u hiervan op de hoogte bent. Bent u het niet eens met de bestuurlijke boete, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Links