Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u naar het buitenland verhuist, meldt u uw verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in 1 jaar tijd meer dan 8 maanden (hoeft niet aaneengesloten) weg bent.

Bewijs van uitschrijving en verklaring van voorgenomen vertrek

Vertrekt u naar Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba, dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig om u in te kunnen schrijven. U krijgt dit gratis van de gemeente waar u ingeschreven stond. Soms vraagt de douane om een uitklaringsbewijs voor uw boedel (verklaring van voorgenomen vertrek). Ook deze verklaring kunt u gratis krijgen van de gemeente.

Aangifte doen van vertrek

Dat doet u aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak. Als een aantal gezinsleden niet emigreert en achterblijft op het oude adres, dan moeten alle personen die wél emigreren persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

Bestuurlijke boete

Als u geen aangifte van vertrek naar het buitenland doet, kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Links

U meldt dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont, niet eerder.

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

Wij schrijven u uit in onze administratie. Uw gegevens worden opgenomen in het Register van Niet-ingezetenen (RNI).

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan krijgt u een bewijs van uitschrijving mee. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving. Een bewijs van uitschrijving kost € 7,90. Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan 8 maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van MijnOverheid kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, Duo en de bank te informeren.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u een uittreksel aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. U kunt niet meer terecht bij uw laatste woongemeente.