Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing aan ons door als u binnen de gemeente Berkelland verhuist of als u in Berkelland komt wonen. U doet dit binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent of maximaal 4 weken vóór de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente, geef dan de verhuizing aan die gemeente door.

Er woont al iemand op het adres

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner (pdf, 168KB). De hoofdbewoner is degene die al op het adres woont waar u naar toe gaat verhuizen. De verklaring moet u uitprinten, laten invullen en ondertekenen door de hoofdbewoner. De getekende toestemming + kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner moet u bij de digitale aangifte uploaden! Zonder deze verklaring kan uw aangifte niet verwerkt worden. Kunt u niet uploaden? Dan kunt u een afspraak maken om langs te komen.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. Bent u in het bezit van een hond. Geef dit ook door aan uw nieuwe gemeente in verband met het betalen van hondenbelasting.

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Voorbeeld

Op 5 maart vult u het formulier verhuizen of emigratie in. Op dit formulier hebt u ingevuld dat u 10 oktober verhuist. Uw verhuizing wordt dan op 10 oktober verwerkt. Zodra uw verhuizing verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • belastingdienst
 • pensioenfonds
 • hoogheemraadschappen
 • andere gemeenten
 • Sociale Verzekeringsbank

Commerciële instellingen, zoals banken, licht u zelf in.

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring inwoning (pdf, 168KB) met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.