Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing aan ons door als u binnen de gemeente Berkelland verhuist of als u in Berkelland komt wonen. U doet dit binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent of maximaal 4 weken vóór de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente, geef dan de verhuizing aan die gemeente door.

Er woont al iemand op het adres

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner (pdf, 168KB). De hoofdbewoner is degene die al op het adres woont waar u naar toe gaat verhuizen. De verklaring moet u uitprinten, laten invullen en ondertekenen door de hoofdbewoner. De getekende toestemming + kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner moet u bij de digitale aangifte uploaden! Zonder deze verklaring kan uw aangifte niet verwerkt worden. Kunt u niet uploaden? Dan kunt u een afspraak maken om langs te komen.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. 

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Voorbeeld

Op 5 maart vult u het formulier verhuizen of emigratie in. Op dit formulier hebt u ingevuld dat u 10 maart verhuist. Uw verhuizing wordt dan op 10 maart verwerkt. Zodra uw verhuizing verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • belastingdienst
 • pensioenfonds
 • waterschappen
 • andere gemeenten
 • Sociale Verzekeringsbank

Commerciële instellingen, zoals banken, licht u zelf in.

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring inwoning (pdf, 168KB) met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.