Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starterslening

De SVn-Starterslening maakt het mogelijk voor starters om de eerste woning te kopen. De lening is in 2022 mogelijk voor koopwoningen met een prijs tot € 266.250,- inclusief eventuele verbeter- of meerkosten. Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de koopsom van het huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Daarna gaat u de maandlasten van de Starterslening betalen, tenzij uit een hertoets blijkt dat u dat niet kunt betalen.

Doelgroep

  • u heeft (beiden) nog nooit een woning gekocht
  • u woont in Nederland en bent verblijfsgerechtigd
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor u de Starterslening aanvraagt

Voor welke woningen?

  • Bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Berkelland met een maximale koopsom of koopaanneemsom (inclusief verbeterkosten of meerwerk) van 75% van de kostengrens voor NHG-hypotheken. In 2022 is dit 75% x € 355.000 = € 266.250.
  • Een woning waarvoor u de eerste hypotheek met NHG-garantie aangaat. Voordeel is dat u beschermd bent tegen verkoop met verlies mocht u tegen de verwachting in moeten verkopen.

Maximale bedrag Starterslening

In de gemeente Berkelland kunt u een maximale Starterslening krijgen van 20% van de koopprijs of niet hoger dan € 25.000. Er is een maximaal budget voor het verstrekken van de Startersleningen, het kan dus gebeuren dat uw aanvraag bij ons binnenkomt terwijl er geen geld meer in de pot zit.

Toetsing

SVn doet een financiële toets om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Starterslening. Hierbij kijken zij naar de koopsom, uw inkomen en andere financiële verplichtingen. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de vastgestelde verordening Starterslening Berkelland. Voor de hypotheekverstrekking gelden de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Kosten

  • De afsluitkosten voor de Starterslening zijn € 750,- (2022)
  • De actuele rente is te vinden op de website van de SVn
  • Omdat de Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet u hiervoor ‘borgtochtprovisie’ betalen
  • De Starterslening is een ‘tweede hypotheek’, dat betekent dat u bij een notaris moet betalen voor het vestigen van een tweede hypotheek

Aanvraag

U kunt de Starterslening online aanvragen met het digitale formulier Starterslening (DigiD). Zo kunt u de status van uw aanvraag ook volgen via ‘mijn gemeente’. Lukt het niet om de aanvraag te regelen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op via: 0545 250 250.