Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verhuren leegstaande woning

Wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Vraag dan bij de gemeente een vergunning tijdelijke verhuur via de Leegstandwet aan. Een vergunning wordt verleend voor 5 jaar en wordt slechts eenmaal per woning verstrekt. Als de vergunning is verlopen, stopt de huurovereenkomst ook automatisch. Dankzij deze vergunning kunt u veel eenvoudiger uw leegstaande woning verhuren, zonder dat de huurder recht heeft op alle huurbeschermingsmaatregelen volgens het Burgerlijk Wetboek. Een uitkomst als u een moeilijk verkoopbaar pand bezit.

Aanvragen van een vergunning

Om een vergunning aan te vragen, downloadt u het aanvraagformulier. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Voorwaarden

Om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren in het kader van de Leegstandwet moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het huis moet te koop staan
  • het huis is onbewoond
  • de eigenaar woonde in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning
  • de huurovereenkomst beslaat minimaal een periode van 6 maanden
  • de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden
  • de huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning

Vergeet niet de huurprijs en de huurperiode in te vullen in de huurovereenkomst. Als de huurder al bekend is, kunt u dit ook aangeven. Wanneer de toekomstige huurder pas later bekend is, laat u dit als verhuurder te zijner tijd aan de gemeente weten.

Kosten

Een vergunning voor het tijdelijk verhuren van een woning kost € 47,70 (2021).

Links