Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Een klimaatbestendige gemeente

Ook in de gemeente Berkelland hebben we te maken met een veranderend klimaat. Samen met Waterschap Rijn en IJssel en alle inwoners werken we aan een klimaatbestendige gemeente.

Berkelland weet van water

Het is onder meer belangrijk om bewuster met water om te gaan. Maar hoe doet u dat? Om u op weg te helpen, is er de website Weet van water. Hier staan allerlei leuke weetjes en handige tips over wat u thuis, in uw tuin of rondom uw bedrijf kunt doen als het gaat om water, klimaat en duurzaamheid.

Wist u bijvoorbeeld dat u het gazon beter 1 keer lang kunt sproeien dan heel vaak heel kort? Door vaak en kort te sproeien ‘verwen’ je het gras en wordt het niet gestimuleerd om langere wortels aan te maken.

En wist u dat er gemiddeld 12.300 liter schoon drinkwater per persoon per jaar door het toilet wordt gespoeld?
Naast allerlei tips en weetjes vindt u onder ‘Mijn gemeente’ ook informatie over verschillende projecten waar de gemeente Berkelland zich mee bezighoudt. Wat doet de gemeente Berkelland aan klimaatbeheersing? Hoe gaan we om met heftige regelval of langdurige droogte? En welke maatregelen nemen we? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het water goed de bodem in kan?

Afkoppelen van regenwater

Hoe we omgaan met regenwater is afhankelijk van de situatie. Bij nieuwbouw moeten alle verharde oppervlakten, zoals daken, wegen, parkeerplaatsen en trottoirs, van de riolering afgekoppeld zijn. Hier leggen we aparte regenwaterriolen of andere voorzieningen aan, waardoor regenwater wordt afgevoerd naar vijvers, sloten of in de bodem.

Bij herinrichtingen passen we een infiltratieriool toe. Dit is een geperforeerde buis waardoor het regenwater in de bodem trekt. Naast de verharding van de weg, parkeerplaatsen en het trottoir willen wij woningen graag afkoppelen van het riool. Daarvoor leggen we aan de voorzijde van de woning een nieuwe leiding door de tuin, vanaf de regenpijpen naar het nieuwe riool. De achterzijde van de woningen koppelen wij niet af omdat hiervoor meestal te ingrijpende werkzaamheden op het perceel uitgevoerd moeten worden.

De werkzaamheden aan de voorzijde van de woningen worden in opdracht en voor rekening van de gemeente Berkelland uitgevoerd. Uiteraard zorgen we ervoor dat de tuin in oude staat wordt hersteld. Vooraf vragen wij toestemming van de woningeigenaren voor de werkzaamheden.

Waarom afkoppelen?

Het afkoppelen van regenwater heeft een aantal gunstige effecten op het gebied van natuur en milieu:

  • Verminderen van het risico op wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
  • Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de invloed op flora en fauna. Als het heel hard regent, is de rioolbuis namelijk te klein voor al het water. De overstorten van riolen zorgen er dan voor dat het vuile rioolwater direct in beken en vijvers terechtkomt. Met als gevolg dat het water in de beek vuil wordt, waardoor vissterfte en stank kunnen optreden.
  • Bestrijden van verdroging door infiltreren van water op de plek waar het valt.
  • Mogelijkheid tot waterbesparing door het gebruik van regenwater, voor bijvoorbeeld het sproeien van uw tuin.
  • Kosten- en energiebesparing omdat er minder water naar de rioolwaterzuivering gaat.   
De Berkel van bovenaf