Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

College van Burgemeester en Wethouders

In het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft ieder zijn eigen taakgebied (portefeuille), maar het college kan alleen als geheel besluiten nemen. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd, maar zijn zelf geen lid van de raad.

Van links naar rechts: Gerjan Teselink, Arjen van Gijssel, Joost van Oostrum, Betsy Wormgoor en Hans van der Noordt

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Dat wil zeggen dat hij bij Koninklijk besluit deze functie krijgt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B en W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester heeft ook een beetje de functie van opzichter. De burgemeester heeft een ‘zorgplicht’ voor bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo’n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt steeds voor 6 jaar benoemd. Na advies van de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon (Koning en de ministers), kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

Burgemeester Joost van Oostrum

 • Openbare orde en veiligheid (incl. ondermijning, excl. informatieveiligheid)
 • Handhaving
 • Internationale betrekkingen
 • Regionale/bestuurlijke samenwerking
 • P10
 • Opvang vluchtelingen
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Afwikkeling corona
 • Archief, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 • Communicatie
 • Lokale omroep
Burgemeester Joost van Oostrum
Joost van Oostrum

Wethouders

A.K. (Arjen) van Gijssel (CDA), 1e locoburgemeester

 • Ruimtelijke Ordening (incl. omgevingswet en omgevingsvergunningen)
 • Platteland (incl. VAB en kleine kernen & buurtschappen)
 • Wonen
 • Openbare ruimte
 • Monumentaal erfgoed
 • Sport
 • P10
 • Projecten: Neede NO, Centrumplan Borculo (incl. entree Borculo)
Wethouder Arjen van Gijssel
Arjen van Gijssel

J. (Hans) van der Noordt (D66), 2e locoburgemeester

 • Financiën (incl. belasting en leges)
 • Grondbeleid en grondbedrijf (m.u.v. Ruurlo en omgeving)
 • Economie
 • Afval
 • Onderwijs
 • Natuur & landschap
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie/droogte
 • Projecten: Centrumplan Eibergen en Neede (incl. Rapenburg), de Wildbaan
Wethouder Hans van der Noordt
Hans van der Noordt

G.J. (Gerjan) Teselink (VVD), 3e loco-burgemeester

 • Participatiewet
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Wegen & paden
 • Riolering
 • Bedrijfsvoering
 • Informatieveiligheid
 • Toerisme & recreatie
 • Promotie
 • Dienstverlening
 • P10 (vervanger)
 • Grondbedrijf (Ruurlo en omgeving)
 • Projecten: grondgebied Berkelland van de Laarberg, centrumplan Ruurlo (incl. verbinding met museum More)
Wethouder Gerjan Teselink
Gerjan Teselink

W.A. (Betsy) Wormgoor (PvdA), 4e loco-burgemeester

 • Zorg (incl. Wmo, Jeugdwet, opvang en bescherming, Voormekaar, doelgroepenvervoer, passend onderwijs en leerplicht, voor- en vroegschoolse educatie, verslavingszorg)
 • Gezondheid (incl. preventie, algemene voorzieningen, mantelzorg, vrijwilligerswerk)
 • Armoedebestrijding
 • Inclusie (incl. toegankelijkheid)
 • Inburgering
 • Kansengelijkheid
 • Cultuur (incl. dorpshuizen en kulturhusen, excl. monumentaal erfgoed)
 • Projecten: Zorgcluster Rekken, Leo-Stichting
Wethouder Betsy Wormgoor
Betsy Wormgoor

Gemeentesecretaris a.i.

G. (Gerard) Koudijs

Gerard Koudijs