Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderscheidingen

Kent u iemand die zich langdurig en vrijwillig op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Dan kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding. Dat doet u in de gemeente waar de kandidaat woont.

De Koninklijke onderscheidingen worden bij 2 gelegenheden uitgereikt:

  • de laatste werkdag voor Koningsdag (lintjesregen)
  • bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld: afscheid of jubileum)

Wij verzorgen ook de aanvragen voor diverse andere soorten onderscheidingen.

Aanvragen

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Verder wordt precies uitgelegd welke informatie voor een aanvraag nodig is en hoe de procedure gaat. Iedereen mag een Koninklijke onderscheiding aanvragen, voor elke gewenste kandidaat die in de gemeente Berkelland woont. U mag niet voor uzelf een lintje aanvragen. U kunt ons bereiken via 0545 250 250.

Een behandeling kost tijd

Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de Lintjesregen voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan levert u het voorstel in vóór 1 juni van het jaar ervoor. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Zorg dan dat de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren is ingediend.

Ieder jaar reikt de burgemeester de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens ‘lintjesregen’ op 26 april of de laatste werkdag voor Koningsdag. Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding.

Meer informatie hierover vindt u op www.lintjes.nl

Het Rijk verstrekt de onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau in bruikleen. De erfgenamen moeten na het overlijden van de gedecoreerde de onderscheiding terugsturen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. Meer informatie hierover vindt u op www.lintjes.nl

Wij kennen de gemeentelijke erepenning en het ereburgerschap. Deze onderscheidingen worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid. Hiervoor hoeft iemand niet in de gemeente Berkelland te wonen. Wel moet de persoon zich voor de gemeente Berkelland op een buitengewone manier verdienstelijk maken. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bellen met 0545 – 250 250.